Vibeke Gregersen

Kategori:

Udnævnelse

Virksomhed:

MOE

Dato:

Vibeke Gregersen er udnævnt til afdelingsleder for Infrastruktur i Fredericia, der dækker vejprojektering, trafikplanlægning, klimatilpasning, regn- og spildevand samt anlæg og bassiner. Vibeke er uddannet teknikumingeniør og har mere end 24 års erfaring med et bredt spektrum af infrastrukturopgaver. Hun har bl.a. arbejdet for Vejle Spildevand, Niras og Carl Bro. Vibeke har været hos MOE siden 2014 som projektchef for Infrastruktur og skal med udnævnelsen til afdelingsleder fortsætte styrkelsen af forretningsområdet i Region Syddanmark. I MOE Fredericias nye lokaler er der ansat 25 medarbejdere, fordelt i afdelingerne Byggeri og Infrastruktur.