Torben Nielsen

Kategori:

Jobskifte

Virksomhed:

Prevas A/S

Dato:

Prevas har ansat Senior Software Developer, Torben Nielsen, til afdelingen i København. Torben er oprindeligt uddannet Cand. Scient. i Computer Science og matematik og har siden tilegnet sig lang erfaring med embedded softwareudvikling fra stillinger hos Terma, Sagem Denmark og Protelevision Technologies Corp.