Thomas Rye Simonsen

Kategori:

Ph.d.-forelæsning

Virksomhed:

Aarhus Universitet

Dato:

Ny viden om opførslen af Palæogent ler – en af Danmarks mest lumske jordtyper

Ph.d.-forsvar, onsdag den 27. juni 2018. Thomas Rye Simonsen.

I løbet af sit ph.d.-studium har Thomas Rye Simonsen forsket i en af Danmarks mest lumske jordtyper – det såkaldte Palæogene, plastiske ler. Plastisk ler findes i den danske undergrund og har potentiale til at skade vores byggerier pga. sit store deformationspotentiale. Igennem intensiv feltmonitorering i plastisk ler i forbindelse med bl.a. pæleramning på forskellige byggepladser i Århus, har Thomas indhentet ny og vigtig viden om blandt andet poretryk og deformationer, som bidrager til en større forståelse for lerets opførsel og mekanismerne bag. Forskningen viser blandt andet, at lerets egenskaber – når de måles i felten – kan være markant anderledes end når de måles i laboratoriet. Denne viden kan ændre den måde, hvorpå vi i fremtiden planlægger og designer vores geotekniske undersøgelser og kan få indflydelse på design af pælefunderede bygninger over plastisk ler.

Den nye forskning bidrager til forståelsen af de mekanismer, der styrer det plastiske lers opførsel i forbindelse med byggeri og supplerer vores nuværende viden om plastisk ler med vigtige feltdata. På sigt vil de nye data kunne medvirke til forbedrede modeller for pælefunderede byggerier over plastisk ler.

Ph.d. studiet er gennemført i samarbejde mellem Geo og Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d. studerende

Tid: Onsdag den 27. juni 2018, kl. 13.00
Sted: Bygning 3210, lokale 04.096, Navitas, Aarhus Universitet, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C
Afhandlingens titel: Pore water pressure response and heave of Palaeogene clays in connection with deep excavation and pile driving
Kontaktinfo: Thomas Rye Simonsen, thrs@eng.au.dk, tlf. 8741 2461
Bedømmelsesudvalg:
Director of Research, Development and Innovation James M. Strout, Norwegian Geotechnical Institute, Norge
Professor Assaf-Avraham Klar, Institut for Byggeri og Anlæg, DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet
Lektor Steffen Petersen (formand), Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
Hovedvejleder: Ingeniørdocent Kenny Kataoka Sørensen, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
Medvejleder: Senior projektleder Nik Okkels, Geo
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk.

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.