Theis Friis Pedersen

Kategori:

Ph.d.-forelæsning

Virksomhed:

Aarhus Universitet

Dato:

På vej mod energi fleksible bygninger

Ph.d.-forsvar, fredag den 29. juni 2018. Theis Friis Pedersen.

Som andelen af vedvarende energikilder øges, bliver opgaven med at sikre en omkostningseffektiv og øjeblikkelig balance mellem energiproduktion og -forbrug stadig mere udfordrende. ”Energi fleksible” bygninger, hvor forbrugerne midlertidigt tilpasser deres forbrug til energiforsyningens udfordringer, er en lovende balanceringsstrategi.

I løbet af sit ph.d.-studium har Theis Friis Pedersen bidraget til udviklingen af en implementerbar og pålidelig model-baseret prædiktiv styring, der er egnet til anvendelse i eksisterende beboelsesejendomme med vandbårne varmesystemer. Styringen udnytter bygningskonstruktionernes termiske masse som et varmelager – som dermed er en energi fleksibel ressource for varmeforsyningen – uden at gå på kompromis med beboernes termiske komfort og økonomi.

De opnåede forskningsresultater viser, at eksisterende beboelsesejendomme kan tilbyde betydelige afbalanceringstjenester til energisystemet, samtidig med at private husejere opnår komfort og lavere varmeregning. Hovedresultatet af undersøgelserne leder frem til en anbefaling om at videreudvikle den fungerende prototype af en to-niveau økonomisk model-baseret prædiktiv styring til radiatorer udviklet i projektet.

Ph.d.-studiet er finansieret af ForskEL (nu EUDP) og gennemført ved Institut for Ingeniørvidenskab, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 29. juni 2018, kl. 13.00
Sted: Bygning 3210, lokale 04.047, Navitas, Aarhus Universitet, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C
Afhandlingens titel: Economic model predictive control scheme for demand response of space heating in residential buildings
Kontaktinfo: Theis Friis Pedersen, e-mail: theisen_dk@hotmail.com, tlf.:2080270
Bedømmelsesudvalg:
Professor Per Kvols Heiselberg, Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet
Lektor Laurent Georges, Department of Energy and Process Engineering, Faculty of Engineering, Norwegian University of Science and Technology, Norge
Lektor Søren Peder Madsen (formand), Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Lektor Steffen Petersen, Institut for Ingeniørvidenskab – indoor climate and energy, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.