Sune Ravn

Kategori:

Jobskifte

Virksomhed:

Sweco Danmark A/S

Dato:

Sune Ravn er pr. 1. juni 2017 ansat som ingeniør i Vand-afdelingen på Swecos kontor i Aalborg.
Sune er 38 år, uddannet diplomingeniør med speciale i vand og miljø i 2016 på Aalborg universitet og skal arbejde med regnvandshåndtering og klimatilpasningsprojekter samt føre tilsyn med anlægs- og afvandingsprojekter.
Sune kommer fra en stilling som byggeleder hos M.J. Eriksson A/S, hvor han stod for planlægning af de forskellige arbejder i projekterne, kvalitetsdokumentation samt var tilsynsførende.