Steinar Birgisson

Kategori:

Ph.d.-forelæsning

Virksomhed:

Aarhus Universitet

Dato:

Bedre batterier gennem realtidsobservationer i materialekemi

Ph.d.-forsvar, tirsdag den 11. juli 2017. Steinar Birgisson.

I løbet af sit ph.d.-studium har cand.polyt. Steinar Birgisson forsket i elektrodematerialer til brug i litium- og natrium-ionbatterier. Forskningen har fokuseret på katodematerialerne LiMn2O4, MnO2 og NaxMyMn1-yO2 (M = Co, Fe, Ni). Blandt andet har Steinar Birgisson gennemført realtidsobservationer ved hjælp af Røntgenspredning. Realtids-Røntgenspredningsdata giver oplysninger om strukturelle ændringer, både mens materialerne bliver dannet under syntese, og mens de arbejder i et batteri. Forskningen har afsløret værdiful information om, hvordan disse materialer kan skræddersyes for at lave bedre batterier.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Ingeniørvidenskab, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Tirsdag den 11. juli 2017 kl. 13.15
Sted: 1593-012, Auditoriet, iNANO-Huset, Gustav Wieds Vej 14, Aarhus Universitet, 8000 Aarhus C.
Afhandlingens titel: Real time observations of materials chemistry in batteries
Kontaktinfo: Steinar Birgisson, e-mail: steinar@chem.au.dk, tlf.: 8715 5367
Bedømmelsesudvalg:
Professor Norbert Stock, Institute for Inorganic Chemistry, University of Kiel, Tyskland
Dr. Dorota Koziej, ETH Zurich, Dep. Materialwissenschaft, Schweiz
Lektor Liv Hornekær (formand), iNANO og Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Professor Bo Brummerstedt Iversen, Institut for Kemi og iNANO, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.