Rikke Dawids

Kategori:

Jobskifte

Virksomhed:

Krüger A/S

Dato:

Rikke Dawids er den 1. februar 2018 ansat som projektingeniør i Krügers afdeling Spildevand Øst i Søborg. Rikke er uddannet Akademiingeniør, Svagstrøm i 1994. Rikkes første arbejdsopgave er PLC programmering på et MUDP projekt og efterfølgende vil det være PLC programmering på renseanlæg og afløbssystemer. Rikke har senest været selvstændig og har i flere år været ansat hos Siemens.