Pia Nielsen

Kategori:

Jobskifte

Virksomhed:

Køge Kommune

Dato:

Ny Planchef viderefører Køges væksteventyr

Den 6. november sætter Pia Nielsen sig i chefstolen i Køge Kommunes Planafdeling. En afdeling hvor kommunens vækst er en central del af hverdagen.

I en udviklingskommune som Køge Kommune er der travlt i Planafdelingen. Her arbejder medarbejderne med udvikling af lokalplaner, bevarelse af byrum og en lang række andre opgaver, der skal give det fornødne overblik til den strategiske byudvikling og kommuneplanlægning. Mandag d. 6. november overtager Pia Nielsen stillingen som Planchef i Køge Kommune efter Casper Toftholm.

”Med Pia Nielsen får Køge Kommune en Planchef med masser af faglig viden om det tekniske område og solid erfaring med den kommunale opgave. Vi er en udviklingskommune med flere store projekter og en masse mindre opgaver. Det kræver overblik. Pia har et strategisk blik for de store linjer og en evne til at få den konkrete opgaveløsning til at flaske sig. Jeg glæder mig til samarbejdet,” siger Torben Nøhr, der er direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen

Både stillingen og opgaverne kender den nye Planchef fra tidligere. Hun kommer fra en stilling som enhedschef i Region Hovedstaden, og før det sad hun som Planchef i Brøndby Kommune i 7 år. Hendes tidligere jobs har givet hende en lang og bred erfaring med teknik- og miljøområdet både i amt, kommune og region. Her har hun arbejdet med byplanlægning og byudvikling, trafik, miljø, klima, smart city og digital infrastruktur med mere. Med en nyligt afsluttet uddannelse i Strategisk Byledelse er Pia klar til opgaverne i Planafdelingen.

”Jeg glæder mig til at stå i spidsen for god service til kommunens borgere og erhvervsliv, og til at levere god vejledning til politikerne. En vejledning der giver overblik, inden de store beslutninger skal træffes. Det er ekstra vigtigt i en populær kommune som Køge, der er i rivende udvikling. Det gælder om klogt at udnytte kommunens position som regionalt og infrastrukturelt kraftcenter med en stor befolkningsvækst og nybyggeri flere steder i kommunen, men som samtidig har smukke historiske bygninger og bymiljøer. Set fra min stol tilbyder Køge Kommune noget meget unikt,” fortæller Pia Nielsen, der glæder sig til at lande i stolen på Køge Rådhus.

Pressekontakt: Torben Nøhr, direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen, 29 29 03 70