Peter Reinholdt

Kategori:

Jubilæum

Virksomhed:

COWI A/S

Dato:

Peter Reinholdt har 25-års jubilæum i COWI

Peter er opvokset i Vejle og uddannet i Aalborg som akademiingeniør, hvor-efter han i 1977 fik sin første ansættelse i COWI i Århus indenfor bl.a. broer og kollektiv trafik. Efter 3 år søgte Peter til udlandet og var i 5 år ansat i Mini-steriet for konstruktion og vand i Mozambique. I 1986 fik han igen ansættel-se i COWI - denne gang i Virum, hvor han i et par år arbejdede med brorepa-rationsopgaver før hans karriere igen førte ham tilbage til arbejdet med pro-jekter i Afrika. Denne gang i Danida, hvor han på vegne af de nordiske lande koordinerede transportinfrastrukturprojekter i det sydlige Afrika.

Tilbage i Danmark i 1992 blev Peter igen ansat i COWI, hvor hans opgaver har strakt sig fra projektleder over afdelingschef til gennem de seneste 10 år at fungere som senior projektleder bl.a. for ny vej- og jernbanebro over Uruyimeh søen i Iran, broer over Zambesi og Luena floderne i Zambia, un-dersøgelse af Ny forbindelse over Roskilde Fjord, udvidelse af Holbæk-motorvejen syd om Roskilde samt Slagelse Omfartsvej. Igennem de sidste 5 år og frem til i dag er det den nye Storstrømsbro, der har optaget Peter.

Alt i alt en imponerende karriere, som vi nu fejrer med at markere hans 25-års nuværende COWI ansættelse, men som jo reelt også er en markering af Peters virke som broingeniør i 40 år.

I fritiden er Peter aktiv med orienteringsløb - han er formand for Farum Ori-enteringsklub – og er medlem af COWIs kor. Herudover rejser han med kæ-resten til steder, hvor de ikke lige støder ind i mange andre turister. Peter har 3 børn og 2 børnebørn, som han godt kan lide at forkæle.