Peter Meibom

Kategori:

Rund dag

Virksomhed:

DONG Energy

Dato:

Peter Meibom, der i dag fylder 50 år, har i over 20 år anvendt sin interesse og evner inden for de naturvidenskabelige fag til at analysere og modellere energi- og el-systemer – med særligt fokus på implementering af vedvarende energi. Eksperten forskede i de første 15 år af sin karriere på Risø og DTU og blev professor.

Siden kaldte Dansk Energi på hans viden om analyser og modeller. Her opbyggede Peter Meibom gennem fem år en strategisk analyseafdeling, der leverede analyser af energipolitiske problemstillinger og businesscases til brug for interesseorganisationens politiske arbejde.

Fra forskning til forretning

Sidste år engagerede DONG Energy Peter Meibom til – igen med baggrund i forskningen - at kvalificere investeringsbeslutninger for kraftværker og havvind.

Som afdelingsleder for syv økonomer og ingeniører i Analysis og Modelling-teamet under Bioenergy & Thermal Power-divisionen hos DONG Energy, skal Peter Meibom i dag sikre, at DONG Energy er på forkant med udviklingen og investeringer inden for fremtidens el-systemer.

”Vores el-systemer er under hastig forandring med vedvarende energikilder som vind og sol i stærk vækst, hvilket DONG Energys grønne omstilling er et tydeligt eksempel på. Det gør el-udbuddet meget mere varieret. Vi udvikler og regner derfor løbende på DONG Energys langsigtede modeller, så vi får indarbejdet konsekvenserne af ændringerne i energimikset i virksomhedens investeringsbeslutninger. Det er utroligt givende at anvende tung forskning til kommerciel udvikling af vedvarende energi,” siger Peter Meibom.

Stærk netværker, med en sangfugl i maven

Gennem årene har fødselaren - via deltagelse i en lang række internationale forskningsprojekter - opbygget et solidt netværk til energi-analytikere og forskere over hele kloden. Han har bl.a. bidraget til udviklingen af Balmoralmodellen, der er en international open source-model, som han har anvendt til forskning i el-systemer med brintteknologier, elbiler og vind- og solkraft.

Han er adjungeret professor på DTU Management Engineering og censor på en række danske universiteter.

I fritiden er Peter Meibom en passioneret sanger i det rytmiske kor Voicezone, der øver ugentligt og ofte optræder med egen-arrangerede sange i et repertoire af moderne popmusik, der ikke typisk hører til de traditionelle numre i korverdenen.

Dagen fejres med hans kone gennem 20 år Inge og tvillingerne Thomas og Anna på 19 i hjemmet i Ballerup.