Per Skov Simonsen

Kategori:

Jubilæum

Virksomhed:

COWI A/S

Dato:

Per Skov Simonsen har 25-års jubilæum den 1. januar

Per er civilingeniør fra 1989 og kom til COWI i 1992, hvor han startede i bro-afdelingen. I den følgende årrække arbejde Per som tilsynsleder samt med projekteringsopgaver på bl.a. Københavns Metro, Flintholm station, Ringbanen og S-tog til Roskilde. Fra 2001-2009 var Per fagprojektleder og senere tilsynsleder på udvidelsen af Motorring 3, og fra 2009-2011 tilsynsleder på udvidelsen af Holbækmotorvejen. Fra 2011 har Per varetaget større projektledelsesopgaver, herunder tilbudsprojektering og efterfølgende detailprojekte-ring på Ny Bane København – Ringsted på totalentreprisen TP21 for MT Højgaard og totalentreprisen TP50 for M J Eriksson-Züblin. I 2016 er detail-projektering startet af anlægsarbejderne E2001 & E2002 mellem Ringsted og Nykøbing Falster på Ringsted – Femern banen under Pers projektledelse.

Per varetager ud over dette tilsynslederopgaver for Vejdirektoratet på de københavnske motorvejsstrækninger samt ledelse af vores tilsynsnetværk. Per er også FRI's repræsentant i vejregelgruppen Struktur og Jura.

Per er i dag Projektchef i divisionen Broer Skandinavien.

I fritiden spiller Per veteran-badminton i Hvidovre Badminton Club, og i weekenden går det løs med spinning i fitnesscenteret. I den mere fredelige ende er Per desuden formand for grundejerforeningen, der hvor han bor i Glostrup. Sommerferierne bliver gerne brugt på at køre sydpå med familien til Italien og Frankrig. Per er gift med Helle, og sammen har de to børn Andreas og Line.