Morten Lauge Pedersen

Kategori:

Jobskifte

Virksomhed:

NIRAS

Dato:

Morten Lauge Pedersen, 46, er ansat som chefkonsulent i NIRAS, Aarhus. Han kommer fra en stilling som lektor i Naturgeografi på Institut for Byggeri og Anlæg ved Aalborg Universitet. Både i regi af AAU og DMU samt på EU-plan har Morten deltaget i forskningsprojekter vedr. bekæmpelsesmidler. Som uddannet cand.scient i Naturgeografi og ph.d. i vandløbsøkologi skal Morten være med til at skabe endnu mere synergi og vækst for NIRAS’ vandløbsrådgivning på tværs af geografi og fagligheder. Han kan booste det enorme stykke arbejde, vore vandløbsfolk allerede gør, i kraft af sit gode netværk blandt kommuner, forsyninger og universiteter. Morten er oprindeligt fra Holbæk men nu bosat i Hammershøj.