Morten Andreas Dahl Larsen

Kategori:

Jobskifte

Virksomhed:

DTU

Dato:

Morten Andreas Dahl Larsen er ansat som forsker på DTU, Institut for Management Engineering, hvor han indtil nu har været ansat som Post Doc. Arbejdsområderne dækker forskning indenfor samspillet mellem ændringer i det fremtidige klima og vandkredsløb, ekstreme hændelser og tilpasningstiltag her indenfor.