Mikkel Fly Kragh

Kategori:

Ph.d.-forelæsning

Virksomhed:

Aarhus Universitet

Dato:

Selvkørende traktorer – øget sikkerhed med 3D-detektion
Ph.d.-forsvar, fredag den 20. april 2018. Mikkel Fly Kragh.
I løbet af sit ph.d.-studium har cand.scient. Mikkel Fly Kragh forsket i moderne lidar-teknologi til detektion og genkendelse af forhindringer i landbruget. Den anvendte lidar består af en række lasere, der måler afstande til omgivelserne ved at scanne 360 horisontalt 10 gange i sekundet. For hver rotation genereres en 3D-punktsky med 70.000 afstandsmålinger. Mikkel Fly Kragh har studeret og udviklet en række metoder til at analysere disse punktskyer og automatisk detektere forhindringer såsom mennesker, dyr og køretøjer. Disse skal alle registreres og håndteres for at undgå kollisioner, når landbrugsmaskiner kører autonomt i marken.
Resultaterne af forskningen har vist, at nylige fremskridt inden for selvkørende biler kan overføres til landbruget. Lidar-teknologi kombineret med farvekamera og termisk kamera kan således forbedre præcisionen af detektionen og dermed øge sikkerheden. Forskningen har desuden vist, at deep learning-algoritmer automatisk kan lære at genkende både udseende og form af forhindringer baseret på en stor mængde træningsdata.
Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Ingeniørvidenskab, Science and Technology, Aarhus Universitet.
Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.
Tid: Fredag den 20. april 2018, kl. 13.00
Sted: Bygning 5125, lokale 114E, Finlandsgade 22, 82100 Aarhus N.
Afhandlingens titel: Lidar-Based Obstacle Detection and Recognition for Autonomous Agricultural Vehicles
Kontaktinfo: Mikkel Fly Kragh, e-mail: mikkelkragh@gmail.com, tlf: +45 51761455
Bedømmelsesudvalg:
Vicedirektør Dr. Juan Nieto, Institute of Robotics and Intelligent Systems, Autonomous Systems Lab, ETH Zurich, Switzerland
Lektor Kim Steenstrup Pedersen, Datalogisk Institut, Københavns Universitet
Lektor Stefan Hallerstede (formand), Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Seniorforsker Rasmus Nyholm Jørgensen, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Ingeniørdocent Henrik Karstoft, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk
Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.