Mikael Lyngsfeldt

Kategori:

Jubilæum

Virksomhed:

MOE

Dato:

Direktør i MOE Rådgivende Ingeniører, Mikael Lyngsfeldt fejrer 25-års jubilæum i MOE den 2. marts.
Som en del af direktionen i MOE har Mikael Lyngsfeldt i samarbejde med MOEs adm. dir. det overordnede ansvar for virksomheden, der har mere end 800 medarbejdere fordelt i Danmark, og datterselskaber i Norge og Filippinerne.

Medarbejderne er grundlaget for succesen
For Mikael Lyngsfeldt er der ingen tvivl om, at grundlaget for virksomhedens succes er medarbejderne.

”Det er medarbejdernes kompetencer, engagement og loyalitet som er det fundament vores succes bygger på” siger Mikael Lyngsfeldt.

Han kender medarbejderne og virksomheden godt. Derudover er indsigt i maskinrummet og evnen til at løse udfordringer med respekt for den enkelte en af Mikaels store forcer.

Karrieren
Mikael Lyngsfeldt er uddannet el-ingeniør i 1986 og kom til MOE i 1993, hvor han blev ansat som projektleder. Hans evne til at udvikle forretningen førte til udnævnelse til afdelingsleder i 1996, hvor han opbyggede en stor el-afdeling i MOE. I 2002 blev han sektorleder og i 2007 direktør.
Godt købmandsskab, høj faglighed, vækst og udvikling har haft en væsentlig betydning for karrieren.
Mikael har altid fokus på at forretningsforståelsen kommer i første række.

”Det er vigtigt at vi altid har styr på indtjeningen samtidigt med at vi vækster og er i udvikling” udtaler Mikael Lyngsfeldt.

I dag ligger Mikael Lyngsfeldt fokus fortsat på udvikling af forretningen, og i de senere år har han deltaget i styregrupper på store projekter herunder hospitalsprojekter, lufthavnsprojekter, universitetsprojekter og infrastrukturprojekter, som MOE er involveret i. Mikael Lyngsfeldt har gennem tiden haft en del tillidsposter i Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) samt i byggeriets øvrige brancheforeninger.

Humor og empati
Mikael Lyngsfeldt ved, at vejen til succes går via et godt samarbejde. En af hans ypperste egenskaber er hans evne til at bringe humor og smil ind i mødet med andre mennesker. Der er altid plads til en komplement og tid til at vende en sag, der haster. Kan man ikke fange ham på kontoret, er der mulighed mens han er bag rettet, hvor han bruger en del tid, da han pendler fra Næstved til kontoret i København dagligt.

Fritid
Interessen for biler, motorcykler og både fylder meget i fritiden. Mikael er gift, har tre børn og tre børnebørn.

Jubilæet fejres internt i MOE ved en reception med medarbejderne.