Mette Boye

Kategori:

Jobskifte

Virksomhed:

Dansk Miljøteknologi

Dato:

Mette Boye er ny chefkonsulent i bioøkonomi i Dansk Miljøteknologi.
Hun har mange års erfaring med politisk interessevaretagelse i forskellige interesseorganisationer, dertil kommer 12 år som leder, hvor hun senest var direktør for Dansk Initiativ for Etisk Handel.

Mette Boye har tidligere beskæftiget sig med miljøspørgsmål i både Forbrugerrådet og det Økologiske Råd.

Hun træder ind i en nyoprettet stilling i Dansk Miljøteknologi, hvor hun skal hjælpe medlemmer med interesse i bioøkonomi med at udvikle de kommercielle muligheder, blandt andet gennem politisk interessevaretagelse.

"Jeg glæder mig til igen at arbejde mere indgående med miljøspørgsmål, som er min store interesse og i tæt samarbejde med danske virksomheder," siger Mette Boye, der ved siden af jobbet som chefkonsulent skal til at læse en master i organisationspsykologi.