Melanie Jette Sønderup

Kategori:

Jobskifte

Virksomhed:

NIRAS

Dato:

Melanie Jette Sønderup, 32, er ansat som miljøingeniør i NIRAS, Aarhus. Hun kommer fra en stilling i Rambøll og har tidligere skrevet ErhvervsPhD i samarbejde med Syddansk Universitet og Arwos. Derudover er hun medforfatter til en håndbog om afvandingskonstruktioner. Som ekspert i regnvandsbassiner skal hun sikre NIRAS markedsandele på området. Melanies første opgaver for NIRAS bliver klimatilpasningsprojekter i Vejle og Kolding.