Martin Ø. Ø. Juul

Kategori:

Ph.d.-forelæsning

Virksomhed:

Aarhus University

Dato:

Operationel Modal Analyse i InnoMill projektet

Ph.d.-forsvar, onsdag den 4. juli 2018. Martin Ø. Ø. Juul.

I løbet af sit PhD studium har Martin forsket i anvendelse af Operationel Modal Analyse (OMA) i InnoMill projektet (støttet af innovationsfonden kontrakt nummer 54-2014-3). InnoMill projektets mål er at bygge en lille bearbejdnings celle (fræser) til vindindustrien. Under bearbejdning af store støbejernsstrukturer spiller vibrationer en væsentlig rolle for bearbejdningsprocessen. Evnen til at følge de dynamiske parametre for det bearbejdede emne vil gøre det muligt at forudsige stabiliteten af bearbejdningsprocessen. For at nå til dette mål har Martin studeret Automatiseringen af OMA (AOMA) for at opnå hurtigt, pålideligt og potentielt kontinuert parameterestimation. Automatiseret opdatering af Finit Element (FE) modeller er også blevet studeret.

Afhandlingen præsenterer flere nye algoritmer til at udføre AOMA, en ny algoritme til at håndtere tætliggende modes og en pertubationsmetode til automatisk FE modelopdatering. Der præsenteres også en ny algoritme til at forudsige ustabilitet i en bearbejdningsproces (en drejeproces). Dette fænomen kaldes chatter.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Ingeniørvidenskab, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Onsdag den 4. juli 2018, kl 13.00
Sted: Bygning 3210, lokale 04.047, Navitas, Aarhus Universitet, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C
Afhandlingens titel: Operational Modal Analysis in the InnoMill project
Kontaktinfo: Martin Ø. Ø. Juul, e-mail: rimfaxe@gmail.com, tel.: +45 4081 0870
Bedømmelsesudvalg:
Lektor Giuliano Coppotelli, Department of Mechanical and Aerospace Engineering, University of Roma Sapienza, Italien
Professor Ilmar Santos, Institut for Mekanisk Teknologi, Danmarks Tekniske Universitet
Professor Martin Greiner, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Ingeniørdocent Ole Balling, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Professor Rune Brincker, Institut for Byggeri og Anlæg, Danmarks Tekniske Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.