Mai-Britt Hemme

Kategori:

Jobskifte

Virksomhed:

NIRAS

Dato:

Mai-Britt Hemme, 42, er ansat som afdelingsleder i NIRAS, Esbjerg. Som uddannet civilingeniør kommer hun fra et job ved DIN Forsyning i Esbjerg, hvor hun var programleder og fagkoordinator. Hos DIN Forsyning har Mai-Britt blandt andet haft ansvaret for projektledelsen af store anlægsprojekter – herunder nedlæggelse af et renseanlæg. Som afdelingsleder i NIRAS skal hun nu gå i spidsen på forskellige typer af projekter ifm. spildevand og klimatilpasning. Hendes første opgave for NIRAS bliver en ny strukturplan for renseanlæg hos DIN Forsyning.