Lotte Krog Iversen

Kategori:

Jobskifte

Virksomhed:

Sweco Danmark A/S

Dato:

Lotte Krog Iversen er pr. 1. september 2017 ansat som konsulent i Miljø-afdelingen på Swecos kontor i Odense. Lotte er 51 år, uddannet diplomingeniør i kemi og skal bl.a. arbejde med forureningsundersøgelser, risikovurderinger, jordhåndtering, myndighedsbehandling samt udføre miljøtilsyn for private kunder, kommuner samt regioner.

Lotte kommer fra en stilling som miljøsagsbehandler hos Nyborg Kommune, hvor hun som ansvarlig for jordforureningsområdet udførte myndighedsbehandling og miljøsyn på en lang række sager samt sagsbehandling på flere større retssager. Herudover var Lotte ansvarlig for klimatilpasningsområdet, herunder projektleder på udarbejdelsen af Nyborg Kommunes klimatilpasningsplan.