Lotte Juul Hansen

Kategori:

Jobskifte

Virksomhed:

Sweco Danmark A/S

Dato:

Lotte Juul Hansen er pr. 1. november 2017 ansat som projektleder i afdelingen Water i Sweco Danmark. Lotte er 46 år og uddannet civilingeniør fra DTU.
Hos Sweco skal Lotte arbejde med planlægning og myndighedsbehandling inden for spildevandsområdet, LAR-anlæg og medfinansiering af klimatilpasningsløsninger samt ikke mindst varetage planlægning, projektering, udbud og tilsyn med spildevandsprojekter.
Lotte kommer fra en stilling som projektingeniør hos Krüger A/S, hvor hun arbejdede inden for tilsvarende områder ud over, at hun har været med til at udvikle programmet ISK (Intelligent Strategisk Kloaksanering).