Lone Mortensen,

Kategori:

Jobskifte

Virksomhed:

NIRAS

Dato:

Civilingeniør, ph.d. Lone Mortensen, 41 år, er ansat hos NIRAS og kommer fra en stilling som seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut (SBi).

Hos SBi var Lone Mortensen bl.a. en af hovedkræfterne bag en publikation, hvor energi- og byggebranchen sammen gav anbefalinger til, hvordan bygninger kan bidrage til den grønne omstilling frem mod 2030. I 2017 var hun med til at udgive SBi-anvisning 269 om Energirenovering af større bygninger - metode og proces - i et tæt samarbejde med NIRAS og MOE.

Desuden har Lone været med til at starte et projekt om forslag til en frivillig bæredygtighedsklasse til Bygningsreglementet – et vigtigt projekt, idet en frivillig bæredygtighedsklasse vil gøre det nemmere for bygherrer at efterspørge bæredygtighed i byggeprojekter.