Lise Kjær Andersen

Kategori:

Ph.d.-forelæsning

Virksomhed:

Aarhus Universitet

Dato:

En undersøgelse af de forbedrede konstruktive egenskaber af indesluttet beton:
To særdeles vigtige egenskaber af betonkonstruktioner er trykstyrken samt konstruktionens evne til at deformere uden at bryde. Begge egenskaber er kendt for at blive væsentligt forbedret hvis en betonkonstruktion indesluttes (confines). Indeslutning af beton dækker to fundamentalt forskellige typer af sidestøtte: aktiv (eksternt tryk) og passivt (forstærkende arrangement af et andet materiale).
For at opnå en bedre forståelse af materialeegenskaberne af både aktivt og passivt indesluttet beton, foreslås en sub-makroskopisk mekanisk model for trykbrud af indesluttet beton. Modellen kombinerer plasticitetsteorien med eksisterende viden om betonens heterogene materialestruktur, hvor beton antages at være et to-fase materiale af hårde kugleformede tilslag fordelt i en blødere matrice af hærdnet cement.
Den foreslåede model muliggør en solid kvalitativ undersøgelse af hvordan betonreceptens sammensætning påvirker henholdsvis styrken og trykbrudsmekanismen af både aktivt og passivt indesluttet beton.
Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Ingeniørvidenskab, Science and Technology, Aarhus Universitet.
Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.