Lisbeth Hastrup

Kategori:

Udnævnelse

Virksomhed:

NIRAS

Dato:

Civilingeniør Lisbeth Hastrup er udnævnt til projektdirektør i NIRAS.
Projektdirektøren kom til NIRAS i 1988 med smag for projektlederrollen og for at styre komplekse anlægsprojekter med mange faggrupper. Hendes CV bugner således af store broprojekter som Farøbroerne, Øresundsforbindelsens landanlæg og Danmarks smukkeste motorvejsbro over Funder Ådal ved Silkeborg – og også et af NIRAS’ største anlægsprojekter til dato, nemlig udbuds- og detailprojekteringen af Ringsted-Femern Banen.

I udnævnelsen fremhæver NIRAS’ ledelse Lisbeth Hastrups evne til at lede store og komplekse projekter med en enorm sikkerhed og et helikopteroverblik samtidig med, at hun høster stor anerkendelse fra både kunder og kolleger. Hun får ros for at være en stærk projektleder, både hvad angår generelle ledelsesprocesser og -systemer og med hensyn til at håndtere tværgående og multidisciplinære projekter. Hendes ledelsesform er kontant og konsekvent, som det fordrer af en projektleder af eliteklasse. Samtidig er Lisbeth Hastrup menneskelig og modtagelig og en sand kulturbærer af NIRAS’ værdier om at lytte, lære og levere.

Lisbeth Hastrup har samtidig med sin udnævnelse været ansat 30 år i NIRAS.