Linea Sofie Skov

Kategori:

Jobskifte

Virksomhed:

NIRAS

Dato:

Linea Sofie Skov, 26, er ansat som miljøingeniør i NIRAS, Allerød. Hun er nyuddannet civilingeniør i miljøteknologi fra DTU, hvor hun har specialiseret sig inden for vand i urbane områder, afløb, skybrudshåndtering og vandkvalitet. I sit speciale har Linea undersøgt mulighederne for online monitorering af spildevandskvalitet ved et overløbsbygværk i Lyngby-Taarbæk Kommune. I NIRAS bliver hun en del af hydraulikgruppen, som blandt andet arbejder med dimensionering af afløbsnetværk og skybrudssikring. Hendes første opgave bliver at planlægge ledningsomlægninger på Papirøen. Linea er vokset op i Værløse men nu bosat i København NV.