Line Stougaard Nielsen

Kategori:

Jobskifte

Virksomhed:

NIRAS

Dato:

Line Stougaard Nielsen, 35 år, er ansat som ingeniør i NIRAS. Hun er uddannet diplomingeniør fra Aarhus Ingeniørhøjskole og kommer fra et job hos Orbicon. Herfra har Line opnået bred erfaring med datahåndtering, værdifastsættelse til årsregnskab og saneringsplanlægning herunder hydrauliske analyser. For NIRAS skal hun primært varetage opgaver inden for afløbsplanlægning. Line Stougaard Nielsen er fra Aarhus og bor i Hinnerup.