Laurent Marquis

Kategori:

Jobskifte

Virksomhed:

Flex Hex Company

Dato:

Laurent Marquis er fra og med 1. august 2017 udnævnt som direktør i Flex Hex Company.

Laurent Marquis tiltræder med omgående virkning som direktør for den nyetablerede virksomhed, Flex Hex Company, som har til huse i Danmarks centrum for robotudvikling, Odense.

I første omgang vil den nytiltrådte direktør fokusere på at etablere og udvikle et bredt industrielt produktkendskab og etablere en organisation.

Laurent Marquis kommer til Flex Hex Company fra en stilling som hhv. Teknisk Direktør og efterfølgende som Direktør i Wave Star A/S.

- Efter at Industri 4.0 begrebet for alvor er blevet taget imod, navnligt indenfor bilproduktion, er der en efterspørgsel efter innovative og omstillingsparate robotløsninger i skabelsen af de såkaldt Smart Factories. Flex Hex systemet med Hexapoden er en efterspurgt vare blandt virksomheder der ønsker hurtigere og mere omkostningseffektiv omstilling i produktionen mellem produktserier. Dette gøres muligt med et fleksibelt fikstur, som kan justeres på alle akser (x,y,z), udtaler Laurent Marquis, nyudnævnt Direktør for FlexHex Company og fortsætter;

- Vi starter ud med at holde fokus på det europæiske marked hvor navnlig Skandinavien, Tyskland og Frankrig er nogle vigtige markeder. Efter at robotten har været testet i fabrikations setup, ses det at man i langt de fleste tilfælde kan opnå en 80% hurtigere omstilling til anden produktion og i mange tilfælde en besparelse på over EUR50.000.