Katrine Bell Meisner

Kategori:

Jobskifte

Virksomhed:

Sweco Danmark A/S

Dato:

Katrine Bell Meisner er pr. 1. juli 2018 ansat som konsulent i Environment på Swecos kontor i Aarhus. Katrine er 37 år og uddannet cand.scient. i biologi.
Hos Sweco skal Katrine arbejde med naturprojekter, herunder vandløbsrestaurering, naturgenopretning, vådområder, lavbundsprojekter samt VVM.

Katrine kommer fra en stilling som konsulent hos Orbicon, hvor hun arbejdede med tilsvarende projekter.