Jimmy Bloch Sørensen

Kategori:

Jobskifte

Virksomhed:

Sweco Danmark A/S

Dato:

Ny Afdelingschef hos Sweco Danmark i Roads
Jimmy Bloch Sørensen er per 1. maj ansat i Sweco som afdelingschef i Roads East afdelingen. Jimmy kommer fra en stilling som sektionsleder hos COWI, hvor han har beskæftiget sig inden for vejområdet i afdelingen for Veje, Metroer og Jernbaner. Jimmy har været ansat knap 10 år hos COWI og er uddannet diplomingeniør fra DTU i Lyngby.