Jesper Haugaard Jensen

Kategori:

Jobskifte

Virksomhed:

Atkins

Dato:

Jesper Haugaard Jensen er ansat som geotekniker i afdelingen Broer og Konstruktioner hos Atkins. Jesper kommer fra en stilling som entrepriseleder i Arkil Fundering A/S. Han er uddannet diplomingeniør i bygningsteknik fra Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.