Henrik Bach

Kategori:

Jobskifte

Virksomhed:

Prevas A/S

Dato:

Prevas har ansat Software Developer, Henrik Bach, til afdelingen i København. Henrik er uddannet Civilingeniør fra DTU i 1991 og har siden arbejdet med softwaresystemudvikling hos bl.a. Carl Bro Informatik, Rambøll Informatik, KMD, Forenede Gruppeliv og Landsbyggefonden. Henrik er blevet en del det stadigt voksende linux-team i afdelingen i København.