Helle Scheel Grunert

Kategori:

Jubilæum

Virksomhed:

NIRAS

Dato:

Projekt- og civilingeniør Helle Scheel Grunert fejrer 25 års jubilæum i NIRAS den 20. april 2017.
Jubilaren begyndte sin karriere i AEC Rådgivende ingeniører fra 1988–1995 med en kort afstikker for igen at vende tilbage til AEC i 1999. NIRAS købte AEC i 2001, og på denne måde bliver det tilsammen et 25 års jubilæum i NIRAS.
I Helle Scheel Grunerts professionelle virke har beton, stål, broer og tunneler altid draget og inspireret den dygtige ingeniør, og i dag arbejder hun i NIRAS’ Broafdelingen, hvor hun konstruerer broer og tunneler i 3D. Professionel udvikling har også den store interesse, og det gælder hele tiden om at udvikle arbejdsrutiner og tilhørende programmer.
I fritiden driver Helle Scheel Grunert en safari-lodge i Sydafrika, og kollegerne nyder godt af spændende beskrivelser fra hendes løbende rejser til landet.