Eva Rindom

Kategori:

Rund dag

Virksomhed:

Atkins

Dato:

Adm. direktør i Atkins Danmark, Eva Rindom, fylder 50 år den 9. oktober 2017. Eva er uddannet civilingeniør i 1992 og ph.d. i ikke-lineær dynamik fra Danmarks Tekniske Universitet i 1995. Det var netop i forbindelse med sin ph.d., at Eva i 1992 indledte sin karriere i Atkins. Siden har hun bl.a. været afdelingschef i Atkins’ Signalafdeling og direktør for Banesektoren, frem til at hun i 2012 blev leder for hele den danske organisation.

Blandt Atkins Danmarks helt store aktuelle opgaver er Banedanmarks signalprogram og den nye bane mellem København og Ringsted, der i øjeblikket er ved at tage form i landskabet. Udover projektering af de jernbanetekniske anlæg mellem København og Ringsted projekterer Atkins broer og andre konstruktioner som underrådgiver til de udførende entreprenører. Atkins har projekteret broer over Køge Bugt Motorvejen i forbindelse motorvejsudvidelsen og løser stadigt flere opgaver for landets kommuner, særligt på miljø- og vejområdet. Med fødderne fast plantet i infrastruktur som vi kender den i dag, er fokus fremadrettet på at forberede virksomhed og kunder på en digital fremtid, hvor nye teknologier influerer måden, hvorpå infrastrukturen vil blive tegnet, bygget og brugt.

I 2015 modtog Eva Ingeniørforeningens ligestillingspris, Agnes & Betzy-prisen, for at fremme ligestilling og synliggøre kvinder i ingeniørfaget. Hun er næstformand i Geos bestyrelse og bestyrelsesmedlem i DI Rådgiverne og DI Hovedstaden samt Atkins Sverige AB. Eva bor i Trørød. Hun er gift, har to døtre og en aktiv fritid med bl.a. løb og sejlads.

Fakta om Atkins
Atkins er en af verdens største rådgivervirksomheder og en anerkendt infrastrukturrådgiver i Danmark. Atkins Danmark tæller 450 specialister, rådgivere og projektledere med kernekompetencer inden for jernbaner, broer og konstruktioner, vej, trafik- og byplanlægning, miljø og klima, GIS (geografiske informationssystemer), energi, risk management og projektledelse. Den 3. juli 2017 blev Atkins del af SNC-Lavalin koncernen, der tæller over 53.000 ansatte på verdensplan.

Læs mere om Atkins: www.atkins.dk / www.atkinsglobal.com / www.snclavalin.com