Eva Caspersen

Kategori:

Jobskifte

Virksomhed:

Krüger A/S

Dato:

Eva Caspersen er ansat som Projektingeniør i Krügers afdeling Spildevand Øst i Søborg. Eva har en uddannelse som civilingeniør, Miljøteknologi fra DTU i 2015. Evas arbejdsopgaver er diverse procesopgaver inden for spildevandsrensning. Eva kommer fra en lignende stilling hos Orbicon.