Ellen Marie Drastrup

Kategori:

Jobskifte

Virksomhed:

Krüger A/S

Dato:

Ellen Marie Drastrup er den 17. januar 2017 ansat som Projektingeniør i Krügers afdeling Spildevand Vest med base i Aalborg. Ellen er uddannet Civilingeniør i Miljøteknologi på DTU i 2016, og Ellens arbejdsopgaver vil være procestekniske opgaver inden for spildevandsområdet.