Dorte Olesen

Kategori:

Rund dag

Virksomhed:

DTU

Dato:

Konsulent, professor Dorte Olesen, Gentofte, fylder 70 år den 8. januar. Dorte Olesen fik i 1966 årets højeste studentereksamen, og hun blev kandidat i matematik og fysik i 1973 og strøg hurtigt ind i en videnskabelig karriere i grænseområdet mellem disse to fag. Ph.d. graden fra Syddansk Universitet fik hun i 1975 og i 1981 blev hun dr.scient. fra Københavns Universitet (KU), kort efter sin ansættelse som lektor ved Matematisk Institut. Forskerkarrieren førte hende også til USA som gæsteprofessor i Berkeley, og hun fik tidligt lederposter ved det Naturvidenskabelige Fakultet på KU og blev valgt som den første (og i øvrigt til dato den eneste) kvindelige dekan for naturvidenskab i 1986. Men i 1988 lokkede et ”fuldt” professorat på RUC, så hun blev Danmarks første kvindelige professor i matematik. Hun blev også 1987-93 et markant medlem af Regeringens Forskningspolitiske Råd, hvor hun bl.a. stod i spidsen for en evaluering af dansk sundhedsvidenskab. I 1989 blev hun også direktør for statsvirksomheden UNI-C, der var en fusion af regnecentrene ved KU, AU og DTU og stod for en række it- services til universiteterne, herunder det danske forskningsnet DENET, der var Danmarks store link til internettet. I 2011 vendte Dorte Olesen så tilbage til matematikken og universitetslivet på DTU’s store institut for matematik og computer science. Her er hun fortsat aktiv i et stort EU-projekt og er sammen med en kollega fra Københavns Universitet ved at opdatere og genudgive en lærebog om forskningsfeltet C*-algebra. I 1988 blev Dorte OIesen præsident for Selskab for Naturlærens Udbredelse - en post hun stadig varetager. I 1990 blev hun medlem af Danmarks ældste og største Zonta-klub, København I. Hun er nu for 2018-20 valgt til posten som Governor for ZI's distrikt 13, der omfatter Danmark, Norge, Island og Litauen. Derudover sidder hun i i bestyrelsen for Politiken Fonden og Holding.