Diana Braüner

Kategori:

Jobskifte

Virksomhed:

Sweco Danmark A/S

Dato:

Diana Braüner er pr. 16. april 2018 ansat som projektleder i Environment på Swecos kontor i Viborg. Diana er 43 år og uddannet diplomingeniør. Hos Sweco skal Diana arbejde med forureningsundersøgelser, risikovurdering, jordhåndtering, myndighedsbehandling, historiske redegørelser samt §8 og §19 tilladelser.

Diana kommer fra en stilling som sagsbehandler hos Vejle Kommune, hvor hun arbejdede med myndighedsbehandling primært inden for jordforurenings- og miljøbeskyttelsesloven.