Claus Otto Nielsen

Kategori:

Jobskifte

Virksomhed:

NIRAS

Dato:

Claus Otto Nielsen, 55, er pr. 8. januar ansat som markedschef i NIRAS i Aarhus og Aalborg. Han kommer fra et lignende job i COWI og har arbejdet med byudvikling- og omdannelse gennem mere end 20 år i Danmark og i udlandet.

Hos NIRAS skal Claus Otto især arbejde med opgaver inden for arealudvikling, byudvikling og byomdannelse med fokus på helhedsorienterede, tværfaglige løsninger for fremtidens bæredygtige byer. Med sin store erfaring og kompetencer inden for byudvikling, borgerinddragelse, udviklingsprocesser, skitsering og gennemførelse kommer Claus til at indgå i NIRAS’ stærke team af byplanlæggere og landskabsarkitekter.