Christian Juhl Barsballe

Kategori:

Jubilæum

Virksomhed:

Rambøll Olie & Gas

Dato:

El-ingeniør, Christian Juhl Barsballe kan fejre 10-års jubilæum den 1. januar 2017 i Electrical Department ved Rambøll Olie & Gas, Esbjerg.
Christian har mange års erfaring med design af elektriske systemløsninger, analyse af elforsyningssystemer og projektstyring og han har deltaget i mange spændende og udfordrende projekter i Nordsø-området og inden for raffinaderier.