Bjørn Eriksen

Kategori:

Jubilæum

Virksomhed:

NIRAS

Dato:

Projektleder Bjørn Eriksen kan den 11. januar 2018 fejre 40-årsjubilæum i NIRAS

Jubilaren er uddannet bygningskonstruktør fra Byggeteknisk Højskole i København i 1978 og blev ansat i NIRAS’ anlægsafdeling umiddelbart efter endt uddannelse.

De første år i NIRAS gik med projektering og tilsyn af boligejendomme og industribygninger i Grønland. Efterhånden blev opgaverne større og større samt mere og mere alsidige, og Bjørn blev involveret i store danske infrastrukturprojekter som transmissionsledninger for naturgas og behandlingsanlægget ved Nybro, som efter datidens målestok både var store og nyskabende.

Byggeledelse og tilsyn på store vej-, bro og tunnelprojekter
Bjørn Eriksens erfaring er omfattende inden for byggeledelse og tilsyn med bygge- og anlægsprojekter i bred forstand. Efterhånden som NIRAS’ Anlægsafdeling voksede, involverede Bjørn Eriksen sig mere og mere i projektering og kontraktstyring af større vej-, bro- og tunnelprojekter. Bjørn har således ført tilsyn med produktion af betonelementerne til Østtunnelen under Storebælt og været byggeleder for anlæg af broer ved Kalvebod i forbindelse med Øresundsforbindelsens Landanlæg.

Tørstig på udfordringer og kompleksitet
Med sin teoretiske viden og erfaring er det kobling mellem fagtilsynsledelse og byggeledelse, som har drevet Bjørn og dermed opfyldt hans drømme og ambitioner om at blive mere og mere involveret i store tværfaglige projekter – og gerne med udfordringer og kompleksitet. Han har således de seneste mange år arbejdet som ekstern konsulent for Vejdirektoratet i forbindelse med kontrahering og udførelse af 1. etape af Frederikssund Motorvejen samt af udvidelse af Køge Bugt Motorvejen.

En inspirationskilde for kolleger
Som projektleder/byggeleder udviser Bjørn Eriksen altid overblik og engagement, hvorved der står stor respekt om Bjørns dømmekraft og professionelle virke. Derudover har han med sin grundighed og faglige forståelse altid været en stor inspirationskilde for mange kollegaer og har været med til at skabe det NIRAS, vi kender i dag inden for infrastruktur.

NIRAS ønsker Bjørn Eriksen stort tillykke med hans 40 års jubilæum.
------
Privat bor jubilaren i Virum