Anna Lise Sørensen

Kategori:

Udnævnelse

Virksomhed:

Rambøll

Dato:

Anna Lise Sørensen er udnævnt til ny afdelingsleder i Rambølls byggeridivision. Underområdet for projekter i den pharmaceutiske industri, skal Anna Lise Sørensen være leder i afdelingen for produktionsprojekter indenfor GMP og QA. Anna Lise er uddannet akademiingeniør fra Aalborg Universitet.