Ane Weitling Jantzen

Kategori:

Jobskifte

Virksomhed:

Dansk Miljørådgivning A/S

Dato:

Hydrogeolog Ane Weitling Jantzen er ansat som projektmedarbejder på DMRs kontor i Hvidovre den 1. august 2018. Ane beskæftiger sig med forureningsundersøgelser, og har de seneste tre år været ansat i Region Hovedstaden, hvor hun blandt andet har beskæftiget sig med kortlægning af muligt forurenede grunde og indledende forureningsundersøgelser.