Anders Lahn Baatrup

Kategori:

Jobskifte

Virksomhed:

NIRAS

Dato:

Anders Lahn Baatrup, 30, er ansat som rådgiver i NIRAS, Aarhus. Som uddannet civilingeniør kommer Anders fra COWI, hvor han i to år har arbejdet som rådgiver og Termis-specialist. Her beskæftigede han sig desuden med projektering af fjernvarmenet. Forinden ansættelsen i COWI var Anders konsulent ved Insero Energy, hvor han primært beskæftigede sig med strategisk energiplanlægning. For NIRAS skal Anders nu arbejde med blandt andet hydrauliske analyser af fjernvarmenet og dimensionering af ledninger. Hans første opgave bliver at deltage i udviklingen og planlægningen af fjernvarmenettene i Aarhus og Aalborg.