Anders Kirkegaard

Kategori:

Jobskifte

Virksomhed:

Krüger A/S

Dato:

Anders Kirkegaard er den 1. januar 2018 ansat som projektingeniør i Krügers afdeling Spildevand Øst i Søborg. Anders har en uddannelse som Diplomingeniør, maskin fra DTU i 2008. Anders’ arbejdsopgaver er af maskinteknisk karakter inden for primært renseanlæg og afløbssystemer. Anders kommer fra en lignende stilling hos NOV Flexibles.