Alaa Ali

Kategori:

Jobskifte

Virksomhed:

Atkins

Dato:

Alaa Ali er ansat som vejingeniør i Vej, Areal og Landmåling hos Atkins. Ali kommer fra en stilling som trafikingeniør i Hillerød Kommune og er uddannet ingeniør fra DTU Ballerup.