Jan Bruus Sørensen

Kategori:

Rund dag

Virksomhed:

AI - Arkitekter & Ingeniører

Dato:

CEO Jan Bruus Sørensen fylder 60 år. Vi inviterer til reception fredag den 18. august kl. 14-17. Tilmelding senest den 7. august på dette link: http://www.fritilmeld.dk/ai