Evelien Margriet de Olde

Kategori:

Ph.d.-forelæsning

Virksomhed:

Aarhus Universitet

Dato:

Vurdering af bæredygtighed i landbrug: en undersøgelse af metoder og indikatorer Ph.d.-forsvar, torsdag den 11. maj 2017. Evelien de Olde Landbruget bidrager væsentligt til udledningen af drivhusgasser og konkurrerer i stigende grad om naturressourcer som vand, jord og fossil energi. Ud over landbrugets indvirkning på miljøet er der også bekymringer omkring landbrugets økonomiske levedygtighed samt indflydelse på folkesundheden og dyrevelfærd. I løbet af sit ph.d.-studium har Evelien de Olde sammenlignet metoder, som vurderer miljømæssige, sociale og økonomiske dimensioner af bæredygtighed på bedriftsniveau. Oplysninger afledt fra disse metoder kan hjælpe landmændene til at identificere muligheder for at forbedre deres bæredygtighed. Bæredygtighedsanalysemetoder blev sammenlignet i praksis for at få indsigt i de praktiske krav, procedurer og landmændenes opfattelse af relevansen af metoderne. En mere indgående analyse af fire metoder er lavet for at evaluere pålideligheden og gyldigheden af analysens resultater. De opnåede forskningsresultater bidrager til forståelsen af udfordringer ved at vurdere bæredygtighed i praksis. Forskningen afslørede kritiske faktorer i landmændenes opfattelse af metoders relevans og kan bruges til at forbedre de nuværende metoder til at vurdere bæredygtighed på bedriftsniveau. Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, i samarbejde med Animal Production Systems Group, Wageningen University, Nederlandene, og er del af et Double Degree Ph.d.-program. Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende. Tid: Torsdag den 11. maj 2017, kl. 13.00 Sted: Bygning 3210, lokale 04.061, Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet Afhandlingens titel: Sustainable development of agriculture: contribution of farm-level assessment tools Kontaktinfo: Evelien de Olde, e-mail: eveliendeolde@gmail.com, tlf.: +31 648650003 Bedømmelsesudvalg: Associate professor Kimberly A. Nicholas, Lund University Centre for Sustainability Studies, Lund University, Sverige Associate professor Tove Christensen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet, Danmark Professor Martin Greiner (formand), Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet Hovedvejleder: Seniorforsker Claus A.G. Sørensen, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet Medvejleder: Adjunkt Frank W. Oudshoorn, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet; Seniorforsker, SEGES Økologi Eksterne vejledere: Professor Imke J.M. de Boer, Animal Production Systems Group, Wageningen University & Research, Nederlandene Associate professor Eddie A.M. Bokkers, Animal Production Systems Group, Wageningen University & Research, Nederlandene Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk Forsvaret er offentligt. Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000 Aarhus C.