Daniel P. Simonsen

Kategori:

Jobskifte

Virksomhed:

NIRAS

Dato:

Daniel P. Simonsen, 26, er ansat som miljøkonsulent i NIRAS, Aalborg. Daniel er nyuddannet med en kandidatgrad i Environmental Engineering og en bachelor i biologi begge fra Aalborg Universitet. For NIRAS skal han nu arbejde som rådgivende ingeniør med vandløbssystemer og vådområder. Daniel er opvokset i Aalborg og stadig bosat dér.