Overraskende fototrick får dig til at fremstå som en stærkere jobsøger

Du ønsker at se tjekket og professionel ud på de professionelle fotos, du bruger i din jobjagt. Måske skulle du lure dette forbløffende fif af

Når du uploader dit professionelle billede på LinkedIn eller andre steder i forbindelse med din branding og en direkte jobjagt ønsker du at fremstå mest mulig attraktiv som en professionel kandidat.

En overraskende opdagelse fra hjerneforskningen viser nu vejen til, hvordan dit portræt skal være, så du fremstår ekstra magtfuld og effektiv.

Har du det rigtige foto til jobjagten? Din nye stilling finder du her

Forskning fra Cambridge Universitet har vist, at vi underbevidst opfatter mennesker, der har blikretning fra højre mod venstre som mere kompetente end mennesker, der kigger modsat

Det er Simone Schnall, direktør for Cambridge Embodied Cognition and Emotion Laboratory fra Cambridge Universitet, der gennem sin forskning har opdaget en forbløffende sammenhæng mellem, hvordan mennesker på billeder opfattes alt efter, hvilken retning de kigger.

Underbevidst tolkning

Mennesker, der i deres billede ser eller peger mod højre, opfattes ubevidst som mere magtfulde, robuste og proaktive end de, der ser eller peger mod venstre. Det viser forskningen inden for "spatial agency bias" - hvor simple handlinger på foto og film bliver vurderet.

Mennesker, der ser en handling, der går fra venstre mod højre, tillægger handlingen højere kvalitet, end samme handling, der går i modsat retning. For eksempel vurderer de grupper af forsøgspersoner, som forskningen har brugt, at biler, hvor forenden holder mod højre, kører hurtigere end biler, hvor snuden peger mod venstre.

Blik følger læseretning

Ifølge Simone Schnall ligger forklaringen i, at mennesker 'læser' billeder på samme måde som de læser en tekst - fra venstre mod højre. Den retning er i underbevidstheden ensbetydende med fremdrift og udvikling - og bliver derfor opfattet som positiv og stærkere.

I hvert fald i den vestlige kulturkreds.

Hvis du derimod ønsker at gøre dig godt på billeder i den arabiske eller jødiske kultur, er det en fordel at have et billede, der peger i den modsatte retning, mener Simone Schnall.

Seneste job

Passion for energiteknik? Advanced Substrate Technologies A/S