IT-Branchen: Sådan bliver Danmark en digital rollemodel for resten af verden

Brancheorganisationen IT-Branchen brugte sit 100-års jubilæum på at udarbejde et manifest med forslag fra branchens egen folk på, hvordan Danmark kan udvikle en digital samfundsmodel

IT-branchen føler sig presset. Skønt der lige nu er exceptionelle udviklingsmuligheder inden for it, har de danske virksomheder det svært.

Det fremgik af Brancheorganisationen IT-Branchens 100-års jubilæumsmøde (den startede som en forening for skrivemaskineimportører), hvor omkring 200 branchefolk var samlet på Børsen i København.

Usædvanligt mange nye job-opslag inden for it. Se dem her

Hovedproblemerne er dels manglen på kvalificeret arbejdskraft herhjemme - ifølge sidste års "Redegørelse for Danmarks digitale vækst 2016" fra Erhvervsstyrelsen vil der mangle 19.000 it-specialister i 2030 - dels vanskelighed med at finde finansiering til og tjene penge på it-virksomheder.

På den baggrund havde IT-Branchen besluttet at afvikle sit årsmøde som en workshop for deltagerne med henblik på at udarbejde en fælles hensigtserklæring med hovedpunkter til, hvordan Danmark kan udvikle en digital samfundsmodel i verdensklasse.

Ni målsætninger skal pege frem

Resultatet blev et manifest med ni overordnede målsætninger inden for fire hovedområder, som efterfølgende blev overbragt til regeringen.

1. Udvikling af talenter

  • Vi skal her og nu sikre, at vores børn bliver digitale skabere! Alle børn skal lære at være kreative og skabende med teknologi gennem et obligatorisk fag i folkeskolen.
  • It-uddannelserne skal matche det højeste internationale niveau blandt andet gennem et langt tættere samspil med succesfulde start-ups og it-virksomheder.

2. Adgang til kapital

  • Vi skal skabe en folkelig dansk investeringskultur, hvor alle danskere investerer i danske vækstvirksomheder.
  • Pensionsmidlerne skal bruges aktivt til at støtte og hjælpe små- og mindre virksomheder.
  • Danske virksomheder skal være de bedste til at dele værdiskabelsen med medarbejderne gennem medarbejderaktier.

3. Internationalt perspektiv

  • Vi skal genopfinde den danske eksportmodel ved at bringe erfarne forretningsfolk i spil og blive de bedste til digital eksport.
  • Danmark skal være blandt de fem bedste til at tiltrække digitale talenter i verdensklasse. Der skal iværksættes en massiv markedsføring af Danmark, og rammerne for international arbejdskraft skal forbedres.

4. Det digitale spor

  • Vi vil bringe de digitale talenter direkte i spil i erhvervslivet gennem bestyrelsesposter og nye samarbejdsformer.
  • Der skal gives et massivt løft til digital kompetenceudvikling, og der skal skabes økonomiske incitamentsordninger til digital omstilling.

Seneste job

Teamleder til IT afdelingen Forsvarets Efterretningstjeneste
Projektleder til Big Data Københavns Kommune